Rambler's Top100
+38 067 4424 493

Наша команда - Жанна Балабанюк

 

Жанна Балабанюк

Контакти:

Тел.: +38 067 4424 493

Email: zhanna@rckg.com.ua

Skype: zhannabalabaniuk

www.rckg.com.ua

 

Консультант в сфері корпоративного управління та управління персоналом, член Всеукраїнської асоціації бізнес-тренерів та консультантів, член Експертно-консультативної ради при Національному Агентстві України з питань державної служби, радник Державної служби зайнятості (центральний апарат), Доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами, Генеральний директор R&C Kyiv Group LLC. 

 

Сфери спеціалізації: Виробництво, Дистрибуція, Товари широкого вжитку, IT-сектор, Послуги, Інтернет-бізнес, ИнфоБизнес, Будівництво, Агросектор, Державний сектор, Неурядовий сектор.

Ринки спеціалізації: Україна, країни СНД, Великобританія, Європа, США, Південно-Східна Азія.

 

Досвід роботи:

У сфері управління персоналом з 2006 року.

Консалтингова практика з 2009 року.

 

Освіта 

Доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами. Міжнародна Кадрова Академія, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Міжнародний Відкритий Університет. г. Киев, 2012 рік.

Фокус: ефективне управління процесами руху персоналу організації.

Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення методичних підходів оцінки ефективності управлінських рішень з руху персоналу організації». 

Адміністративний менеджмент. Магістр. Міжрегіональна Академія управління персоналом г. Киев, 2006 г. (диплом з відзнакою денна форма навчання).

Економіка та управління персоналом. Бакалавр. Міжрегіональна Академія управління персоналом г. Киев, 2005 г. (диплом з відзнакою денна форма навчання). 

Вільне володіння українською, російською та англійською мовами.

 

Ключові компетенції 

Побудова та управління бізнесом

Проведення стратегічних сесій по моделюванню майбутнього компанії, бізнесу в цілому. Оцінка та проектування бізнес моделей. Пошук та розробка оптимальної, гнучкої системи управління бізнесом. Структуризація організації: аудит, моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів. Реорганізація, модернізація, проектування нових моделей бізнесу. Брендинг: створення та  розвиток бренду, ребрендинг. Побудова та впровадження систем управління якістю, управління змінами та системи звітності. 

Розробка та реалізація Start-Up проектів: спільне моделювання та оцінка успішності бізнес ідеї, проведення маркетингового аналізу, проектування бізнес ідеї, розробка бізнес плану, розробка фірмового стилю; створення логотипу, слогану, створення сайту, запуск та підтримка проекту. 

 

Управління компанією

Авторська розробка та проведення семінарів, майстер-класів, тренінгів, робочих груп, сесій за напрямками: освоєння різних технологій управління персоналом, лідерство, делегування, управління командою, управління в період змін, кризовий менеджмент, оцінка ефективності управлінських рішень, ефективне управління процесами руху персоналу.

 

Управління персоналом

Знання та розуміння системи управління персоналом в цілому. Аналіз, опис, розробка, оптимізація, удосконалення: існуючої практики управління; бізнес-процесів; організаційної структури; стратегічних і тактичних планів роботи з персоналом; внутрішніх політик і процедур організації, впровадження їх в роботу, контроль виконання й оцінка ефективності. 

Планування потреби організації в персоналі, маркетинг персоналу (визначення потреби в персоналі і джерел її покриття), підбір персоналу на ключові позиції. Використання різних способів пошуку персоналу, executive search, head hunting. Оцінка кандидатів (структуроване інтерв'ю, інтерв'ю за компетенціями, центри оцінки). Розробка та впровадження програм адаптації персоналу, проходження випробувального терміну. Розробка та впровадження всіх супроводжуючих процес найму персоналу внутрішніх документів (профіль посади, трудові контракти, пропозиції по роботі, посадові інструкції, положення про відділ, положення про взаємодію між департаментами / відділами, контрольні листи). 

Системне управління ефективністю внутрішнього та зовнішнього руху персоналу: відстеження та аналіз динаміки руху персоналу, розробка та впровадження програм / заходів, спрямованих на утримання персоналу. Планування кар'єри. Талант менеджмент. Оптимізація штату, Оцінка посад, утримання (вивільнення) персоналу в рамках управління ефективністю бізнесу. 

Поліпшення системи оцінки та мотивації персоналу. Координація процесу навчання, аналіз потреби в навчанні персоналу. Навчання керівників (проведення презентацій, навчальних сесій). Оптимізація системи управління персоналам шляхом виявлення проблемних моментів та їх вирішення. Вирішення спірних питань і проблемних ситуацій з персоналом. Консультації менеджменту з питань корпоративного управління, HR, управління командою, взаємодії з персоналом. Управління проектами. Підготовка аналітичних звітів та рекомендацій для менеджменту за результатами роботи.

 

Сфера наукових інтересів і практичних розробок 

Проектування, моделювання економічних систем та бізнес-моделей. Сучасні світові тенденції розвитку корпоративного управління, менеджмент персоналу в корпоративному і державному секторах, оцінка витрат та віддачі від персоналу, оцінка інвестицій в персонал, оцінка ефективності управлінських рішень з управління персоналом, системне та ефективне управління рухом персоналу організації, удосконалення моделі управління персоналом в контексті концепції «синьої економіки».

 

Список публикаций