Rambler's Top100
+38 067 4424 493

Питання та відповіді

Наскільки ефективно теоретичні розробки менеджменту працюють на практиці?

Процес впровадження теоретичних розробок в реальну практику управління складається з кількох важливих базових кроків. 

В першу чергу, потрібно провести діагностику системи управління компанії, детально проаналізувати її бізнес-процеси, сильні, слабкі сторони, обмеження та резерви, ризики та можливості для компанії від майбутніх змін. Менеджменту компанії важливо відповісти на наступні питанння: де зараз знаходиться компанія? Які її цілі на майбутнє? Яких змін потребує компанія і чому саме цих змін? 

Другий крок – знаходження відповіді на питання: як ми будемо досягати цілей компанії?  

Третій крок – вибір відповідного для неї управлінського інструментарію або теоретичних розробок, які будуть прийнятні для її бізнес-умов. При цьому кожну теоретичну розробку потрібно індивідуально адаптувати під потреби конкретної компанії і з урахуванням її ситуації. Вона зможе ефективно працювати, якщо буде відповідати бізнес-умовам та цілям конкретної компанії. 

Наступним кроком є створення плану впровадження змін в щоденну практику управління компанією. Цей план має містити кроки та дії, терміни, відповідальних за кожний крок та дію, принципи роботи із зворотнім зв'язком. 

Проте, важилво враховувати два важливих моменти. Перше, компанія має обрати індивідуальний та максимально відповідний для неї управлінський існутрументарій. Друге, самі кращі теоретичні підходи та інстрметарій не будуть працювати в реальному житті, якщо вони некорректно впроваджені в практику управління, і якщо вони не будуть скоординовані з щоденними робочими процесами. 

Тільки після того як зміни будуть прийняті персоналом, і персонал почне працювати відповідно до нововведень, використовуючи і тим самим закріплюючи нові навички у щоденній роботі, теоретичні розробки почнуть працювати на практиці. Впровадження ж змін не в повному обсязі не зможе принести очікуваних результатів.