+38 067 4424 493

Корпоративна соціальна відповідальність

Наша корпоративна соціальна відповідальність базується на 

 • Популяризації та дотриманні принципів здорового бізнес-розвитку, екологічного менеджменту та синьої економіки 
 • Відсутності будь-якого виду дискримінації 
 • Наданні високоякісних послуг 
 • Чесності, відкритості та прозорості всіх видів комунікацій 
 • Відповідальності дій перед нашими співробітниками, клієнтами, партнерами та відвідувачами 
 • Соціальному захисті та забезпеченні соціальних гарантій для наших співробітників  
 • Забезпеченні охорони та безпеки праці 
 • Прозорості системи оплати праці та своєчасності  виплат 
 • Системі навчання та розвитку персоналу 
 • Зрозумілій та прозорій системі кар’єрного планування та переміщень в межах компанії 
 • Наданні допомоги в критичних ситуаціях 
 • Природоохоронній діяльністі 
 • Соціально-суспільній діяльністі та активності